این مدل از مالکانشی به صاحب یک کیرتوکس داتنت استودیوی پورنو می بخشد

Views: 78
او به کیرتوکس داتنت آسیا می آید و سعی می کند شغل پردرآمد پیدا کند. او به کارگردان فیلم های بزرگسالان آمد و تصمیم گرفت پسرکی را به پسر بدهد بنابراین این نقش را تایید کرد. با قضاوت از واکنش این مرد ، او از تنفس دهان خود راضی بود.