ایزابلا دیور با صاحب یک استودیوی پورنو ملاقات می فیلم سگسی خارجی کند

Views: 37
یک زن جذاب برای دیدن فیلم سگسی خارجی یک دوست کارگردان که یک استودیوی پورن را اداره می کرد برای دیدن ستاره در فیلمش آمد. این مرد برای ایزابلا دیور یک اجرا ترتیب داد ، که به او پیشنهاد کرد در خدمتش بنشیند و به طور مستقل با سرعتی راحت برای مدل حرکت کند.