گربه کتانی فیلم سوپر بکون بکون اروپایی فانتزی در دست او

Views: 347
اروپایی های خال کوبی ترجیح می دهند رضایت خود را در آشپزخانه با خال کوبی هایی که روی دست دارند ، فیلم سوپر بکون بکون ترجیح دهند. او می تواند در یک صندلی بنشیند ، کف دستش با انگشتان خود استراحت کند و می تواند با یک کلیک دست خود را لرزاند.