استاد یک بازی برده را با موم ترتیب داد عكس هاي شهواني

Views: 102
یک استاد باتجربه سرگرمی BDSM برای برده جدید خود با موم داغ سرگرمی ترتیب داده است. او بدن زن را از یک ظرف مخصوص سیراب کرد ، واکنش های او را برانگیخت و سپس آن را جمع کرد تا کمی با نقاط حساس خود با اتاق های خفیف بازی کند. در روند این دستکاری ها ، فرد چنان هیجان زده شد که خروس خود را در دهان سبزه گنجانید و به او پیشنهاد داد که از او سینه بکشد. در آن زمان بنده با انگشتان خود به واژن عكس هاي شهواني و کلیتوریس می خورد.