بازیگر بی تجربه بازیگری فیلم سوپر خارجی داستانی سخت

Views: 52
یک بازیگر چری آزاد شده در تلاش است تا حرفه ای جدیدی را در فیلم های مستهجن بیاموزد. او لباس خود را در مقابل شریک زندگی در سایت حل و فصل می کند ، سپس به فیلم سوپر خارجی داستانی او فرصتی می دهد که یک عضو را در گربه محکم وارد کند تا صحنه های مقاربت شدید را در طول اولین فیلمبرداری قرار دهد.