او یک آفریقایی شگفت انگیز را فیلم وعکس سکی در گتو نگرو گرفت

Views: 70
یک سیاه پوست آفریقایی با الاغ بزرگ می خواهد با اعضای بزرگ گتو سیاه پوست آشنا شود. این پسر ابتدا جلوی زبان شریک سیاه را می پوشاند فیلم وعکس سکی و سپس در عملکرد خود از گفتگوی موشکافان را تحسین می کند.