کارگردان بازیگر را در الاغ ضرب می عكس هاي حشري کند

Views: 36
یک مدل بلوند لاغر برای بازی در یک کارگردان مشهور آمد. پسر عجله ای برای شلیک صحنه رختخواب با یک بلوند نداشت و می خواست الاغ او را لعنتی کند. سپس اپراتور این عكس هاي حشري فرصت را به شریک زندگی خود داد تا از درپوش کوتاه یک مجری وابسته به عشق شهوانی بهره مند شود.